Handla tryggt hos oss!
Startsida / Medlem / 06 Igenkänningsstandert
06 Igenkänningsstandert
06 Igenkänningsstandert

Medlemmarnas igenkänningsstanderts

Medlem som önskar registrera igenkänningsstandert hos KSSS ska anmäla intresset till styrelsen för registrering.

Sökanden ska tillhandahålla en digital version av standerten i tryckkvalitet (minst 300 dpi eller motsvarande) i formatet .eps el .pdf el .jpg.

Efter beslut av styrelsen kan medlemmen betala avgiften här. Avgiften är en engångsavgift och standerten publiceras i KSSS Årsbok så länge som innehavaren är medlem i KSSS.

Artikelnummer: KSSS-Standert-01